Helminthosporium- Silberschorf

>>> Pilze S
Profi <<<

Mittel

Silberschorf (Helminthosporium solani)

Bild: copyright by: Stähler

 Schadbild/Kartoffeln-
 Wirt: Kartoffeln
 Schädling: Silberschorf (Helminthosporium solani) 
 Vorbeugungen: -

copyright by: ProfiFlor GmbH  D-50259 Stommeln