Beratung/ Mittel

Spurennährstoff- Dünger

Pflanzenbau

Profi Home

-

Info Bor

Info Fe Info Cu

Düngemittel

 Produkt Info

empfohlen  ...  als
Info Mn Info Mo Info Zn  -

Betrieb

Profi

Hobby

BA= BASF; CF= Celaflor; CO= Compo; GB=Gabi; ND= Neudorff; SC= Everris/ Scotts; ST= Stähler; YA= Yara
Spurennährstoffmangel (SpE); SpE-Dünger -

 Spurenmangel / allg.

Info
SpE-Langzeitdünger (Metall-Legierungen)

 (MgO;B;Cu;Fe; Mn;Mo;Zn)

(P)

-

Spuren-Mischdünger + MgO mit Langzeitwirkung

 Radigen

-

Granulierter SpE-Langzeitdünger

 (MgO;SO3;B;Cu;Fe; Mn;Mo; Zn)

Profi

-

Mg-SpE-Langzeitdünger zur Substratdüngung

 SC*Micromax

- Flüssige SpE-Blatt-/ Bodendünger

 +(3%N;3%Cu;4%Mn; 3%Zn; Mo)

Profi -

 SpE-Blattdünger

 BA*Nutrimix fluid

 (Fe;Cu;B;Mn;Zn)

-

-

SpE-Blatt-, Bodendünger 

 Mikro-T

 (B,Cu,Fe,Mn,Mo,Zn, MgO,K2O,N,S)

(P) -

 SpE-Blattdünger

 Wuxal Microplant

- Mikrofeine SpE-Nährsalze
- - - -

 (MgO;B;Cu;Fe; Mn;Mo;Zn)

(P)

-

Spurenelement-betontes Nährsalz

 Flory10

Bor-Mangel (B); Bor-Dünger

-

 Bormangel (B)

 

-

Flüssige B-Blatt-/ Bodendünger

- - - -
-

 (8%N; 10%P2O5; 7%B; SpE)

(P) - Bor-Blatt-, Bodendünger 

 Wuxal Boron

- Mikrofeine B-Nährsalze

 +(8%B;5%MgO; SpE)

Profi

-

Bor-Blattdünger mit SpE 

 BA*Nutribor

 +(17%B)

Profi

-

Bor-Blattdünger 

 BA*Solubor DF

Eisenmangel (Fe)

-

 Eisenmangel (Fe)

-
Flüssige Fe-Blatt-/ Bodendünger

 (5%Fe)

Profi

(H)

Eisen-Blatt-, Bodendünger 

 GB *Gabi Plus "Fe"

 (5%Fe;5%N)

(P)

-

Eisen-Blattdünger mit Stickstoff

 Wuxal Eisen Plus

- Mikrofeine Fe-Nährsalze

 +(4%Fe;9%MgO; SpE)

Profi

-

Eisen-Blattdünger mit MgO+SpE 

 BA*Fetrilon-Combi

 (6%Fe)

(P)

-

Eisen- Bodendünger 

 Basafer

 (6%Fe)

(P) -

Eisen- Bodendünger 

 CreScal Fe

 (6%Fe)

(P)

-

Eisen- Bodendünger 

 Sequestren

 (6%Fe)

(P)

-

Eisen- Bodendünger 

 Flory 72

 (6,5%Fe)

(P)

-

Eisen- Bodendünger 

 Rexene Fe

 +(13%Fe)

Profi

(H)

Eisen-Blattdünger 

 BA*Fetrilon 13

 (6%)

Profi - Eisen- Blatt-/Bodendünger

 YA*Tenso Iron

Kupfermangel (Cu)

-

 Kupfermangel (Cu)

-
Mikrofeine Cu-Nährsalze
- - - -

 (50%Cu)

(P)

-

Cu-Dünger zur Blatt- und Bodendüngung 

 Kupfer-Questuran

Manganmangel (Mn) -

 Manganmangel (Mn)

- Mikrofeine Mn-Nährsalze

 (13%Mn)

(P) - Mn-Dünger zur Blatt- und Bodendüngung

 Folicin-Mn

Flüssige Mn-Blatt-/ Bodendünger

 (6%Mn; 5%N)

(P) -

Mn-Blattdünger 

 Wuxal Mangan

Molybdänmangel (Mo)

-

 Molybdänmangel (Mo)

- Mikrofeine Mo-Nährsalze

 (39,6%Mo)

(P) - Mo-Dünger zur Blatt- und Bodendüngung

 Folicin-Mo

Zinkmangel (Zn)  

 Zinkmangel (Zn)

- Mikrofeine Zn-Nährsalze

  (50%Zn;S)

(P)

-

Zinkdünger zur Blatt- und Bodendüngung 

 Zinkuran

Flüssige Zn-Blatt-/ Bodendünger

 (6%Zn; 5%N)

(P) -

Zn-Blattdünger 

 Wuxal Zink

Spurenmangel

Betrieb

 Produkt Info empfohlen  ... als

Beratung

Düngemittel (SpE)

Pflanzenbau

copyright by: ProfiFlor GmbH, D-50259 Stommeln